Sa nama ste u dobrim rukama

Usluge koje pružamo

Legalizacija objekta

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u kratkom roku, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

Više o usluzi

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području.

Više o usluzi

Geodetski snimak

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.

Više o usluzi

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i gruntovnice je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

Više o usluzi

Geodetsko snimanje terena i objekata dronom

Snimanje terena i objekata iz zraka bespilotnom letjelicom te izrada geodetskih podloga i 3D modela na temelju aerofotogrametrijskih snimaka.

Više o usluzi

Iskolčenje objekta

Iskolčenje objekta prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Iskolčenje objekta je prenošenje projektiranih elemenata (točke, visine, dimenzije) na teren.

Više o usluzi

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine. Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Više o usluzi

Geodetska podloga za projektiranje

Geodetska podloga za projektiranje je geodetski situacijski prikaz stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu.

Više o usluzi

Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata.

Više o usluzi
Trebate još informacija?

Pitanja i odgovori

Geodetsko snimanje je proces mjerenja, kartiranja i analize zemljišta i terena. To je ključno za različite svrhe, uključujući urbanističko planiranje, građevinske projekte, katastarske promjene i legalizaciju objekata. Precizni geodetski podaci osiguravaju sigurnost i točnost u tim procesima.

Vrijeme potrebno za izradu katastarskog elaborata ovisi o složenosti i veličini parcele. Uobičajeno, proces traje između nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Kontaktirajte nas kako biste dobili procjenu za vaš konkretan projekt

Točna nivelacija je mjerenje visinskih razlika na terenu. Važna je jer osigurava ravnotežu i preciznost u građevinskim projektima, vodoprivrednom inženjeringu i drugim industrijskim procesima. Ovo osigurava sigurnost i funkcionalnost infrastrukture.

Koje su uobičajene usluge koje nudite za građevinske projekte?

Vaši geodetski podaci su tretirani s najvećom pažnjom i strogo se čuvaju u skladu s zakonodavstvom o zaštiti podataka. Imamo sigurnosne protokole i prakse kako bismo osigurali privatnost i sigurnost vaših informacija.