Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i gruntovnice je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

U Republici Hrvatskoj još uvijek postoje katastarske općine u kojima se razlikuju podaci katastra i zemljišne knjige.

Zašto se razlikuju podaci katastra i gruntovnice?

Uzrok neusklađenosti podataka katastra i gruntovnice je taj što se u prošlosti nisu prijavljivale promjene na zemljištu u gruntovnici (vlasništvo), iako su ljudi međusobno sklapali kupoprodajne ugovore.

Zbog čega je bitno uskladiti katastarske i gruntovne podatke?

Ukoliko prodajete zemljište, odlučili ste graditi, želite etažirati objekt ili ste u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta, nužno je uskladiti katastarske i gruntovne (zemljišnoknjižne) podatke.

U protivnom teško ćete prodati zemljište, nećete moći ishoditi potrebne dozvole za gradnju, nećete moći provesti etažiranje,…

Kako mogu saznati jesu li katastarski i gruntovni podaci o mojoj čestici usklađeni?

Prvo je potrebno identificirati koja zemljišnoknjižna (gruntovna) čestica odgovara katastarskoj.

Podatak o identifikaciji izdaje tijelo nadležno za katastar zemljišta. Ako se razlikuje podatak o površini u katastru (posjedovni list) i gruntovnici (vlasnički list), tada je Vaša čestica neusklađena.

Kako uskladiti podatke katastra i gruntovnice?

Geodetski stručnjak izradit će geodetski elaborat usklađenja katastarskog i gruntovnog stanja.

Kuća je upisana u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu. Što je potrebno da bi upisali kuću u zemljišnu knjigu?

Za upis kuće u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi geodetski elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja sa katastarskim, u kojemu se prilaže i valjana dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena.

Saznajte više >> Potrebna dokumentacija za upis kuće u katastar

Što mogu napraviti ako ne posjedujem dokumentaciju za izgrađenu kuću, odnosno kuća je izgrađena bez građevinske dozvole?

Ako je kuća sagrađena bez građevinske dozvole potrebno je angažirati projektanata koji će provesti postupak legalizacije i nakon plaćenih doprinosa moći će se nastaviti postupak upisa kuće.